• Arkku- vai uurnahautaus

  Pääkaupunkiseudulla vallitseva tapa on tuhkahautaus. Yli 80% Helsinkiläisistä vainajista tuhkataan. Espoolaisista ja Vantaalaisistakin kaksi kolmasosaa. Syynä tähän on se, että arkkuhautaaminen vie suuremman tilan hautausmailta ja tehokkaamman tilankäytön vuoksi tuhkahautausta suositaan.

  Hautapaikka vaikuttaa hautaamisen hintaan

  Seuraavassa ote aiheesta Helsingin Seurakuntayhtymän sivuilta:

  Hautapaikan valitseminen

  Helsingin seurakuntayhtymällä on kuusi hautausmaata: Hietaniemi, Malmi, Honkanummi, Maunula, Kulosaari ja Östersundom. Lisäksi uurnia voidaan haudata Kallion kirkon uurnaholviin. Honkanummen läheisyydessä on myös tunnustukseton hauta-alue.

  Jos vainajalle halutaan oma hautapaikka eikä suvulla ole sellaista ennestään, on varattava uusi arkku- tai uurnahauta.

  Vainajan tuhka voidaan myös joko haudata tai sirotella muistolehtoon ilman omaa merkittyä hautapaikkaa. Vainajan muistolaatta sijoitetaan tällöin yhteiseen muistomerkkiin. Kallion kirkon uurnaholviin haudattujen nimilaatat sijoitetaan kirkkosalin seinään.

  Helsinkiläiset saavat hautapaikan 25 vuodeksi. Paikasta peritään lunastushinta. Haudan avaamisesta, peittämisestä ja peruskunnostamisesta on lisäksi maksettava korvaus. Helsinkiläisille veteraaneille ja heidän puolisoilleen hautapaikka on maksuton. Haudan lunastushinta on ulkopaikkakuntalaisille korkeampi kuin helsinkiläisille.

  Joillakin hautausmaiden osilla on päätetty järjestää yhtenäinen hautojen hoito. Näiltä alueilta hautaa varattaessa peritään koko hautaoikeusajalta erikseen vahvistettu perushoitomaksu.

  Arkkuhaudat

  Uusia arkkuhautoja helsinkiläiset vainajat saavat Malmilta, Honkanummelta, Östersundomista sekä tunnustuksettomalta hauta-alueelta.

  Näiltä hautausmailta on myös mahdollista lunastaa seurakunnalle palautunut, uudelleen käyttöön otettava hauta. Malmin hautausmaan vanhimmista osista (korttelit no:t 1-95 ja 100-104) seurakuntayhtymälle palautuneita arkkuhautoja luovutetaan Helsingin seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jäsenille sekä lisäksi kotikuntalain 4 §:ssä tarkoitetuille vainajille ja heidän puolisoilleen, joille on myönnetty rintamapalvelutunnus.

  Uurnahaudat

  Malmilta, Honkanummelta, Maunulasta, Östersundomista ja tunnustuksettomalta hauta-alueelta luovutetaan uurnahautoja sekä helsinkiläisille että muualla kirjoilla oleville. Kulosaaren hautausmaa on varattu ensisijaisesti Kulosaaressa asuville. Uudet haudat siellä ovat vain uurnahautoja.

  Kallion kirkon uurnaholvista voivat paikan saada vain helsinkiläiset. Uurnaholviin sijoitettava uurna tilataan keskusrekisteristä, joka huolehtii myös tuhkan siirrosta krematoriolta Kallion kirkkoon.

  Hietaniemestä uusia uurnahautoja vapautuu satunnaisesti ja niitä luovutetaan pääasiassa helsinkiläisille.

  Muistolehdot

  Erillisen oman haudan hankkiminen ei ole välttämätöntä. Jokaisella Helsingin seurakuntien hautausmaalla ja tunnustuksettomalla hauta-alueella on muistolehtoja, joihin vainajan tuhka voidaan haudata nurmen alle ilman uurnaa. Alueella on yhteiset muistomerkit, joihin voidaan sijoittaa sinne haudattujen muistolaatat.

  Sirottelu

  Hietaniemessä, Honkanummella ja Maunulassa on erillinen alue, jonne vainajan tuhka sirotellaan niin, etteivät omaiset ole mukana. Korttelissa on yhteinen muistomerkki muistolaattoja varten.

  Hautaaminen toiselle paikkakunnalle

  Helsinkiläinen vainaja on mahdollista haudata myös muualla olevalle hautausmaalle. Jotkut haluavat tulla haudatuiksi esimerkiksi synnyinpaikkakunnalleen. Tällöin haudan varaamisesta on sovittava kyseisen paikkakunnan seurakunnan kanssa.

  Muualle kuin hautausmaalle hautaaminen

  Vainajan tuhka voidaan haudata tai sirotella myös muualle kuin hautausmaalle tontin omistajan luvalla. Tälle paikalle ei kuitenkaan saa muodostua haudan tunnusmerkistöä. Tuhkan sirotteluun mereen tai järveen on oltava vesialueen omistajan lupa. Helsingin kaupunki on osoittanut tuhkan sirotteluun vesialueet Harmajan länsipuolelta ja Rysäkiven luoteispuolelta. Lisätietoja ja kartan saa keskusrekisteristä.

  Tunnustukseton hautausmaa

  Helsingin seurakuntayhtymän tunnustukseton hautausmaa-alue sijaitsee Honkanummella osoitteessa: Vanha Porvoontie 225, 01380 Vantaa.

  Alueelta luovutetaan hautoja helsinkiläisille vainajille. Alueella on muistolehto- ja tuhkansirottelualueet sekä arkku- että uurnahautoja. Uurnahaudat ovat perushoidottomia. Arkkuhautoja on sekä perushoidollisina että -hoidottomina osastoina. Muistomerkin koko 75x80 cm.

  Veteraanit

  Helsingissä kirjoilla olevat veteraanit puolisoineen saavat arkku- tai uurnahaudan maksutta 25 vuodeksi. Jos veteraani tai hänen puolisonsa haudataan vanhaan suvun hallussa olevaan hautaan, on mahdollinen hautaoikeuden pidennys myös maksuton. Haudan avaamisesta, peittämisestä sekä peruskunnostamisesta peritään korvaus.

  Hietaniemen hautausmaalla on Veteraanilehto. Siihen haudataan henkilöitä, joilla on rintamapalvelutunnus sekä heidän puolisoitaan. Haudat ovat uurnahautoja. Myös sodan jälkeen miinanraivaustehtävissä palvelleille ja heidän puolisoilleen haudan lunastus tai hautaoikeuden pidennys on maksuton.

  Muihin kirkkoihin tai uskontokuntiin sekä kirkkoon kuulumattoman hautaus

  Helsingin seurakuntien hautausmaihin haudataan myös kristilliseen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomia ja vähemmistökirkkoihin kuuluvia vainajia. Honkanummen hautausmaan läheisyydessä on tunnustukseton hauta-alue niille, jotka eivät halua tulla haudatuiksi kristilliselle hautausmaalle.

  Ortodokseilla, juutalaisilla ja muslimeilla on omat hautausmaansa, mutta myös näiden uskontokuntien jäseniä voidaan haudata luterilaisen kirkon hautausmaalle. Kristilliseen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset sitä pyytävät ja pappi toteaa, että kirkolliseen hautaan siunaamiseen on perusteita. Siunausta ei toimiteta, jos vainaja on eläessään ilmaissut, ettei hän halua kristillistä hautausta. Hautaan siunaaminen on samanlainen kuin kirkkoon kuuluvan siunaus.

  Siunauskappeli voidaan vuokrata myös muiden kirkkokuntien tai uskonnottomien hautausseremonioihin. Ohjelman sisältö tulee toimittaa hyväksyttäväksi kappelityönjohtajalle.