• Usein kysyttyä hautauksesta

  • Pitääkö tuhkattavalla vainajalla olla aina arkku?

   Kyllä. Se on lakisääteinen, ja ilman sitä tuhkausta ei voi suorittaa

  • Mikä on hautauslupa? Entä kuolintodistus?

   Kun ihminen kuolee, kirjoittaa häntä viimeiseksi hoitanut lääkäri kuolintodistuksen kuoleman jälkeen. Jos kuolinsyystä on epäselvyyksiä, voidaan vainajalle määrätä oikeuslääketieteellinen (poliisi määrää) tai lääketieteellinen (lääkäri määrää) ruumiinavaus. Omaiset voivat kieltää vainajan ruumiinavauksen lääketieteellisistä syistä, mutta poliisin määräämää oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta omaiset eivät voi kieltää. Ruumiinavauksen tehnyt lääkäri kirjoittaa hautausluvan. Hautauslupa antaa luvan vainajan hautaamiseen tai tuhkaamiseen. Hautauslupa kertoo, että vainajan kuolinsyyn selvittämiseksi mahdollisesti tarvittavat kokeet on otettu ja vainaja voidaan haudata. Kuolintodistus puolestaan kertoo vainajan todellisen kuolinsyyn ja sen saamisessa voi mennä useita kuukausia, sillä laboratoriokokeet vievät aikaa. Vainaja voidaan haudata, vaikka kuolintodistusta ei olisi kirjoitettu, mutta ilman hautauslupaa vainajaa ei haudata tai tuhkata. Sairaala tai ruumiinavauksen tehnyt viranomainen ilmoittaa kuolemasta virkateitse rekisteriviranomaisille.

  • Säilytetäänkö kukat siunauskappelilla uurnanlaskuun saakka?

   Ei. Kappeleilla on niin paljon siunauksia päivittäin, ettei heillä riitä tila säilyttää kukkia kuin korkeintaan seuraavaan päivään. Kirkoissa ei kylmätiloja ole usein lainkaan. Siksi omaisten on hyvä miettiä löytyisikö heidän joukostaan joku, joka voisi siirtää kukat haudalle. Tarvittaessa myös Hautaustoimisto Bieder voi lisämaksusta avustaa kukkien siirtämisessä. Surukukkiin ei voida laittaa niin paljon kosteutta, että kukilla olisi mahdollista kestää viikkoa tuoreina. Uurnanlaskuun kannattaa varata omat kukat. Floristimme auttavat mielellään.

  • Kun teidän hinta on noin edullinen, kuljetatteko vainajat pakettiautolla?

   Ei. Meillä on käytössämme ammattitaitoiset kuljettajat, jotka kuljettavat vainajat vainajien kuljetukseen varustetuilla ruumisautoilla. Hautaustoimisto Bieder ei kuljeta vainajia pakettiautolla.

  • Pitääkö vainajalle järjestää siunaustilaisuus, jos hän kuului kirkkoon, muttei ollut uskonnollinen?

   Siunaustilaisuutta ei ole aivan pakko järjestää, mutta evankelis-luterilainen kirkko toivoo, että kaikki seurakunnan jäsenet siunattaisiin ennen tuhkausta tai hautausta. Pappi voi käydä siunaamassa vainajan vaikka sairaalan kylmiössä, eikä varsinaista siunaustilaisuutta kappelissa tarvitse järjestää.

  • Missä uskonnottoman saattotilaisuuden voi järjestää?

   Uskonnottomien hautausjärjestelyjä eivät määritä mitkään säännöt. Jos omaiset haluavat, vainajalle voidaan järjestää saattotilaisuus esimerkiksi Hietaniemen krematorion kappelissa, jossa kappeli on tunnustukseton (kappelivuokra). Myös seurakuntien siunauskappeleita voidaan käyttää, mutta hekin perivät kappelivuokraa muiden kirkkojen jäseniltä ja uskonnottomilta. Uskonnottomat voidaan viedä suoraan tuhkaukseen ja omaiset voivat kerääntyä muistelemaan vainajaa vasta tuhkauksen jälkeen omaisten kotiin tai ravintolaan tai johonkin vainajalle tärkeään paikkaan. Uskonnottomille on varattu oma alue esimerkiksi Kellonummen ja Honkanummen hautausmailta. Kummallakin alueella saa sekä arkku- että uurnahautoja.