• Perunkirjoitus

   

  Perunkirjoitus alk. 320€

  Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä 3 kk:n kuluessa kuolemasta. Tilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän osakkaat ja luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. 

  1. Sukuselvitys

  Vainajasta tarvitaan katkeamaton virkatodistusketju siitä alkaen, kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Jokaiselta pesän osakkaalta tarvitaan ns. elää-merkintä, joka voi ilmetä joko vainajan virkatodistuksesta tai erillisestä todistuksesta. Evl-seurakuntien jäsenten todistukset tilataan siitä seurakunnasta, jossa vainaja on viimeksi ollut kirjoilla. Viimeisimmän seurakunnan kirjoittama virkatodistus kattaa ajan 1.10.1999 alkaen. Sitä aiemmalta ajalta ne on tilattava kustakin seurakunnasta erikseen, ellei viimeisin seurakunta ilmoita, että he laativat todistuksen myös aiemmalta ajalta. Pääkaupunkiseudun srk-linkit virkatodistusten tilauksiin löytyvät täältä. Helsinki. Espoo. Vantaa.

  Väestörekisterissä olevilta tilaukset tehdään Digi- ja väestötietovirastosta. Tässä linkki https://dvv.fi/sukuselvitys. Digi- ja väestötietoviraston antama todistus kattaa kaikki ajankohdat, jotka vainaja on ollut kirjoilla väestörekisterissä ja lisäksi kaikkien henkilöiden tiedot 1.10.1999 alkaen.

  Virkatodistuksen toimitusaika voi olla jopa useita viikkoja, joten tähän on hyvä varata aikaa.

  Tilattaessa, muista mainita, että virkatodistus on perunkirjoitusta varten. Virkatodistukseen merkitään henkilön tietojen lisäksi seurakuntien ja väestörekisterin väliset muutot sekä muutot ulkomaille ja takaisin. Lisäksi merkitään tiedot lapsista ja puolisoista. Joissain tapauksissa sukuselvitykseen merkitään myös tiedot vanhemmista.

  Voidakseen toimittaa laskuja pankin maksettavaksi pesän tililtä, osakas tarvitsee pankkia varten virkatodistuksen, josta käy ilmi sukulaisuussuhde vainajaan.

  2. Kuolinpesän pankkiasiointi

  Katso tästä linkistä yksityiskohtaiset tiedot asioimiseen eri pankkien kanssa.

  3. Asunto-osakkeet ja kiinteistöt

  Asunto-osakkeista tulee tilata isännöitsijäntodistus ja kiinteistöistä lainhuutotodistus, jonka saa maanmittaustoimistosta. 

  4. Testamentit, avioehdot ja perukirjat

  Perunkirjoituksessa oleellisia tietoja ovat mm. vainajan mahdollinen testamentti, aviopuolisoiden tekemä avioehto sekä aikaisempi perukirja, mikäli vainaja on ollut jakamattoman kuolinpesän osakkaana. Yllä mainitut dokumentit ja todistukset kannattaa toimittaa meille hyvissä ajoin ennen aiottua perunkirjoituspäivää, jotta voimme käydä ne läpi ja mahdolliset puuttuvat paperit ja selvitykset ehditään vielä hankkia.

  Perunkirjoituksen hinnoittelu riippuu tehtävän laajuudesta ja työn määrästä. Hinnoitteluun vaikuttaa myös sukuselvityksen laajuus sekä varojen ja velkojen määrä. Yksinkertaisessa tapauksessa, jossa on vähän osakkaita ja omaisuuden/velkojen määrä ei ole huomattava, perunkirjoituksen hinnoittelu alkaa 320 eurosta. Kustannuksiin voi vaikuttaa hankkimalla itse tarvittavat dokumentit. Saadaksesi hinta-arvion lähetä meille sähköpostilla - lakiasiat@bieder.fi - lyhyt kuvaus pesän tilasta, osakkaiden ja omaisuuden/velkojen määrästä ja laadusta.