• Kuolinpesän pankkiasiointi

  Pankkien välillä on jonkin verran eroja pankkiasioinnin ja ensisijaisten laskujen maksamisen suhteen. Ensisijaisia maksuja ovat hautaamiseen ja hautajaisiin liittyvät kohtuulliset kustannukset. Muita kuolinpesän laskuja maksettaessa kannattaa perehtyä kunkin pankin omaan ohjeeseen. Oheisten linkkien kautta voit tarkastella eri pankkien ohjeita maksamisesta.

  Olemme keränneet asiakkaillemme suurimpien pankkien käytännöistä. Mikäli tarvitset virkatodistuksen pankkiasiointia varten, siitä on ohje sivun alalaidassa.

  Nordea Pankki (virkatodistusta ei tarvita)

  Kuolinpesän tililtä voi maksaa vainajalle tai kuolinpesälle osoitettuja laskuja jo ennen perunkirjoitusta. Laskut voi Nordeassa maksaa yksikin kuolinpesän edustaja, kuten leski, perillinen tai muu kuolinpesän asioista huolehtiva omainen heti, kun pankille on ilmoitettu kuolemantapauksesta. Virkatodistuksia ei ensisijaisten laskujen maksamiseen tarvita. Liikkeelle maksuasioissa kannattaa lähteä soittamalla Nordean 24/7 palveluun.

  Linkki Nordean sivuille.

  Osuuspankit (virkatodistus tarvitaan)

  Pankkiryhmän luonteen vuoksi kunkin Osuuspankin käytäntö saattaa hieman poiketa allamainitusta. Ensisijaisia kuolinpesän nimelle osoitettuja laskuja ennen perunkirjoitusta voi maksaa konttorilla. Hanki virkatodistus osoittaaksesi osakkuutesi kuolinpesään.

  Katso sivun lopussa oleva ohje virkatodistuksen hankintaan.

  Linkki Osuuspankin sivuille.

  Danske Bank (virkatodistusta ei tarvita)

  Kukin pesän osakas voi yksin maksaa vainajalle tulleita sähkö-, puhelin-, yhtiövastike- tai muita vastaavia toistuvia laskuja sekä välittömästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja, kuten sairaala-, hautaus- ja muistotilaisuuslaskuja.

  Edellä mainitut laskut voi toimittaa maksupalvelukuoressa Danske Bankin konttoriin maksettavaksi, jos pankilla on tieto kuolintapauksesta. Maksukuoria voi tilata asiakaspalvelusta. Edellä mainitut laskut maksetaan vainajan nimissä olevalta tililtä vain sellaista laskua vastaan, josta käy ilmi ulkopuolinen laskuttaja ja laskun peruste.

  Muista täyttää jokaiseen maksettavaan laskuun vainajan tilinumero sekä oma allekirjoituksesi nimenselvennyksineen.

  Linkki Danske Bankin sivuille.

  Säästöpankit (virkatodistus tarvitaan)

  Kuolinpesän osakas on oikeutettu yksinään, ilman muilta osakkailta saatua valtakirjaa, jättämään pankille maksettavaksi vainajan tililtä hautajaisiin tai muuten selvästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja taikka vainajalle kuuluneita sähkö-, puhelin- tai yhtiövastikelaskuja jo ennen perunkirjoitusta. Jotta yksi osakas voi jättää esimerkiksi hautauslaskun pankille maksettavaksi, selvitykseksi riittää pankille virkatodistus, josta on nähtävissä, että kyseinen henkilö on pesän osakas. Osakkaalla tulee lisäksi olla mukanaan voimassaoleva henkilöllisyystodistus.

  Katso sivun lopussa oleva ohje virkatodistuksen hankintaan.

  Linkki säästöpankkien sivuille.

  S-pankki (virkatodistusta ei tarvita)

  Kuolinpesän osakkaana voit maksaa vainajalle tulleita sähkö-, puhelin-, yhtiövastike- tai muita vastaavia toistuvia laskuja sekä välittömästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja, kuten sairaala-, hautaus- ja muistotilaisuusmaksuja. Nämä laskut voidaan maksaa vainajan nimissä olevalta S-Pankin tililtä. Toimita laskut maksettavaksi S-Pankin Asiakaspalveluun. Liitä mukaan tieto siitä, että kyse on kuolinpesän laskusta, sekä tosite, josta käy selkeästi ilmi vainajaan liittyvä maksun peruste. Muista täyttää jokaiseen maksettavaan laskuun vainajan tilinumero sekä oma allekirjoituksesi nimenselvennyksineen.

  Huomioithan, että yllä mainittu koskee vain ensisijaisia maksuja. Muissa asioissa vain kaikki kuolinpesän osakkaat yhdessä voivat käyttää vainajan tilejä.

  Linkki S-Pankin sivuille

  Virkatodistusten hankinta

  Virkatodistus hankitaan vainajan rekisteriviranomaiselta. Käytännössä siis Digi- ja väestötietovirastosta tai vainajan kotiseurakunnasta. Virkatodistuksen hankinnassa kannattaa huomioida että sen toimitusaika vaihtelee väestörekisterijärjestelmän mukaan. Usein vainajan sukuselvityksen (joka tarvitaan myöhemmin tehtävään perunkirjoitukseen) laadinta kestää pitkään, mutta yksinkertaisemman vainajan virkatodistuksen pankkiasiointia varten saa muutamassa päivässä. Kun siis olet tilaamassa seurakunnasta tai Digi- ja vaestötietovirastosta sukuselvitystä tilaa samalla myös vainajan virkatodistus pankkiasiointia varten. Todistuksesta käytetään yleisnimitystä “elossa todistus” se tulostetaan kuitenkin vainajasta ja siihen tulee näkyviin vainajan kuolinpäivä, sen lisäksi siinä tulee näkyä perillisen tiedot, jonka pankkiasiointia on tarkoitus hoitaa. Mikäli pankkisi tarvitsee virkatodistuksen pyydä siis 2 erillistä todistusta, toinen pelkästään pankkia varten jolloin saat asioinnin sujumaan pankkisi kanssa helpommin. Todistukset kannattaa tilata puhelimitse, jotta voit varmistaa että todistukseen tulee tarvittavat tiedot sukulaisuussuhteista.