• Hautaamisen trendit

  Yhä useammin vainajan jäähyväisiin kokoonnutaan vasta uurnaa laskettaessa.

 • Viime aikoina yleistynyt tapa, jossa kokoonnutaan yhteen vasta uurnaa laskettaessa – erityisesti kirkkoon kuulumattomien vainajien kohdalla. Uurnan laskun jälkeen vainajalle pidetään usein muistotilaisuus, jonka ympäristö on usein vapaamuotoisempi esimerkiksi ravintola tai kahvila.

  Uurnan laskuun satsataan tällöin hieman enemmän. Haudalle voidaan hankkia puhuja ja uurna koristellaan kukkakoristein. Omaiset laskevat usein kukan haudalle kuten arkkuhautauksessakin. Haudalla voidaan laulaa, varsinaista seremoniamestaria ei uurnanlaskussa yleensä kuitenkaan ole, vaan hautausmaan vahtimestari ohjaa omaiset haudalle.

  Omaiset kokevat perinteisen tuhkausmallin usein raskaana. Kokoontumisen kahteen kertaan ensin kappeliin ja sitten viikon tai kahden kuluttua taas uudestaan uurnanlaskuun on monille kiireisille läheisille aikataulullisestikin hankala järjestää.

  Yhden kokoontumisen mallissa vainaja ensin tuhkataan, jonka jälkeen tuhkauurna toimitetaan uurnanlaskutilaisuuteen, jonne myös omaiset kokoontuvat.

  Seurakuntien lähtökohtana on, että kirkkoon kuuluva vainaja siunattaisiin arkkuun ja sen jälkeen vasta tuhkattaisiin. Seurakuntaan kuulumattomien osalta tämä ei tietenkään ole relevanttia. Kirkkoon kuuluvillekin on mahdollista järjestää vainajan siunaus yhteissiunauksessa, joissa omaisten ei ole tarpeen olla läsnä ja kokoontuminen vasta uurnan laskuun on mahdollista.

  Suosiotaan ovat lisänneet myös tuhkan hautaaminen mereen tai vainajalle muutoin tärkeään paikkaan. Mereen hautaamisen yhteydessä muistotilaisuus pidetään usein samalla aluksella, jolla tuhka kuljetetaan hautaamiseen sallitulle merialueelle.

  Tärkeintä hautaamisessa aina on, että tilaisuuksissa kunnioitetaan vainajan ja omaisten toiveita ja että surujuhlasta tulee tilaisuus, joka on kunnianosoitus vainajan elämälle.

   

  Juha Kumara

  Hautaustoimisto Bieder

  Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku