• Mitä kukille tehdään saattotilaisuuden jälkeen?

 • Siunaus/saattotilaisuuteen tuodaan kukkia. Mitä niille voisi tehdä tilaisuuden jälkeen? Tämä kysymys askarruttaa monia eli mitä vaihtoehtoja on tuhkattavan omaisen saattotilaisuuteen tuotujen kukkien suhteen?

  Henkilökohtainen tervehdys vainajalle

  Kohtelias tapa muistaa vainajaa on tuoda henkilökohtainen kukkatervehdys vainajan arkulle. Kukkatervehdys on tarkoitettu siihen hetkeen ja tilanteeseen. Kukkien tuoja kunnioittaa itse valitsemillaan kukilla edesmennyttä läheistä, sukulaista tai ystäväänsä. Omaiset usein asettavat toiveita kukkien suhteen vieraille, näin ei tulisi kuitenkaan menetellä, sillä viimeinen kukkatervehdys on henkilökohtainen.

  On hyvä kuitenkin ennalta miettiä mitä kukille tehdään sen jälkeen kun ne ovat tehtävänsä täyttäneet.

  Kompostiin

  Tuhkattavaksi menevän vainajan siunaus- ja saattotilaisuuden jälkeen arkku jää usein paikalleen ja kukat sen viereen. Kun saattoväki on poistunut kappelin henkilökunta huolehtii vainajan siirrosta ja ottaa kortit talteen ja hävittää kukat kompostoimalla.

  Mikäli vainaja kannetaan esimerkikiksi kirkosta ruumisautoon pyydetään saattoväkeä ottamaan kukat ennen kantamista pois, tällöin kukat laitetaan vainajan mukaan ruumisautossa kukille varatuille paikoille, josta autonkuljettaja toimittaa ne kompostoitavaksi.

  Muistomerkille tai sukuhaudalle

  Viimeaikoina on yleistynyt tapa, jossa kukat voi lasketaan kirkon tai kappelin lähettyvillä oleville muistomerkeille. Vaikka vainaja tuhkataan, voidaan kukat ottaa talteen arkulta ja toimittaa ne esimerkiksi menneiden sukupolvien tai muualle haudattujen muistomerkeille. Tällaisia muistomerkkejä on melkein kaikilla hautausmailla. Kaunis tapa on siirtyä kukkalaitteiden kanssa yhdessä muistomerkille ja laskea kukat sinne. Siellä omaiset voivat toivottaa vieraat tervetulleiksi vainajan muistotilaisuuteen jos sellainen järjestetään.

  Kukat muistotilaisuuteen

  Kukkia ajatellaan joskus käytettäväksi myös muistotilaisuuden kahvipöydissä. Tätä emme kuitenkaan suosittele. Varsinkaan arkkulaitetta ei voi hyötykäyttää tällä tavoin. Arkkulaite toimitetaan lähes aina etukäteen vainajien säilytystiloihin, jossa arkkulaite saattaa olla pitkänkin ajan ennen tilaisuutta. Bakteeriolosuhteet tiloissa ovat varsin erilaiset eikä kukkia suositella siirrettäväksi ruokapöytiin. Sen sijaan kukkia voi käyttää erinomaisesti muistotilaisuuspaikan yleiskoristelussa, mikäli päivän aikataulu mahdollistaa kukkien käyttämisen tälla tavoin.

  Vainajalle tärkeään paikkaan

  Läheiset voivat viedä myös vainajan muistoksi tarkoitetut kukat vainajan kotiin tai hänelle muutoin tärkeään paikkaan. On hyvä kuitenkin tiedostaa että kukkien kesto vaihtelee, koska usein ne ovat useita tunteja ilman vettä. Hyvin tehty uusi imupinta parantaa kukkien kestoa, tällöinkään leikkokukkien kesto ei ole normaali, sillä kukat valitaan siten että ne ovat siunaustilaisuuden aikaan näyttävimmilään avautuneina.

  Perinteisellä kukkatervehdyksellä kunnioitetaan vainajaa.